Välkommen

Välkommen till Årsmöte!

 Läs mer om årsmötet >>

 

SÄLLSKAPETS ÄNDAMÅL  


Stipendium kan utgå till gotländskor, eller på Gotland bofasta och aktivt verksamma kvinnor.  
Stipendium utgår för yrkesutbildning eller fortsatta studier inom ämnesområden där undervisning tidigare bedrivits vid Drottning Desiderias skola, d v s i första hand textil och hushåll.  
Stipendium kan även utdelas för andra eftergymnasiala utbildningar och studier. 
 

STIPENDIER

Stipendium ur Fruntimmerssamfundets Stiftelse kan utgå till gotländska, eller på Gotland verksamma, kvinnor för yrkesutbildning eller fortsatta studier inom ämnesområden i vilka undervisning tidigare bedrivits vid Drottning Desiderias skola, d.v.s. i första hand textil och huslig utbildning.

Läs mer om stipendieansökan >>