Välkommen till Fruntimmerssamfundet i Visby!

 

Ändamål

   
Fruntimmerssamfundets i Visby ändamål skall vara "att inom Gotlands län befrämja sådan verksamhet, som har anknytning till ungdomars och vuxnas utbildning i samhällsnyttig anda".

Stipendier delas ut till gotländska ungdomar, som undergår yrkesutbildning företrädesvis i ämnen, som tidigare bedrivits av drottning Desiderias skola.

Här kan Du hitta blankett för ansökan av stipendium >>
 
   Magnoliaknopp i Botaniska trädgården Foto: Solveig Artsman