Välkommen till Fruntimmerssamfundet i Visby!

 

 

 

ÄNDAMÅL

   

Fruntimmerssamfundets i Visby ändamål skall vara "att inom
Gotlands län befrämja sådan verksamhet, som har anknytning
till ungdomars och vuxnas utbildning i samhällsnyttig anda".

Stipendier delas ut till gotländska ungdomar, som undergår
yrkesutbildning företrädesvis i ämnen, som tidigare bedrivits
av drottning Desiderias skola.

 

STIPENDIER

Stipendium ur Fruntimmerssamfundets Stiftelse kan utgå till gotländska, eller på Gotland verksamma, kvinnor för yrkesutbildning eller fortsatta studier inom ämnesområden i vilka undervisning tidigare bedrivits vid Drottning Desiderias skola, d.v.s. i första hand textil och huslig utbildning.

Läs mer om stipendieansökan >>

Ansökan om stipendium skall vara Stiftelsens sekreterare
tillhanda senast den 25 april 2019.
 Alster av en av samfundets stipendiater -
Annika Gustavsson. Foto Anders Nyberg